Eerste editie Genderwijs vraagt docenten om visie op rol gender in onderwijs

Op woensdag 14 oktober organiseert Stichting School & Veiligheid de eerste editie van de onderwijsconferentie Genderwijs. De conferentie is gericht op onderwijsprofessionals in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen zal de conferentie online plaatsvinden. Dit meldt Stichting School & Veiligheid.

Tijdens de eerste editie van Genderwijs zal de focus liggen op onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust wel of geen rol speelt. Deelnemers worden gevraagd hierover met elkaar in gesprek te gaan en aan de hand van praktijkervaringen te vertellen hoe zij leerlingen benaderen. Er wordt ingegaan op de vraag of jongens en meiden een verschillende aanpak nodig hebben of juist niet, en waarom. Op basis van deze verschillende visies zal een aantal aanbevelingen opgesteld worden. Deze worden aangeboden aan Esther van Dijk, directeur Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

De inschrijving voor de conferentie sluit op woensdag 30 september. Voor meer informatie, het programma en het aanmeldingsformulier, zie de website van Genderwijs.

Door: Nationale Onderwijsgids