Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Dit najaar biedt de Nuffic Academy een tweedaagse training interculturele vaardigheden voor mbo-docenten aan. Hierin krijgen de deelnemers handvatten die van pas komen in het contact met internationale studenten en collega’s en andere buitenlandse contacten. Dit meldt Nuffic.

De training werd ontwikkeld door Hinno Bel en Toon van der Ven, twee docenten van Aeres Hogeschool Wageningen. De trainers zetten de bekendste theorieën over internationale vaardigheden op een rij, waarna deelnemers deze leren te gebruiken in de praktijk. In mei is er al een pilot-training geweest, die de basis vormt voor de training van komend najaar.

Culturele verschillen

Trainer Toon van der Ven, docent Taalbeheersing en Communicatie en onderzoeker Interculturele communicatie bij Aeres: “Als er iets misgaat in een internationale groep, leer je te begrijpen hoe dat te verklaren is vanuit culturele verschillen. Zo is het bijvoorbeeld handig om te weten wat het kan betekenen om iemand te onderbreken. Fransen móet je soms in de rede vallen, omdat je er anders moeilijk tussenkomt. Engelsen daarentegen vallen juist stil wanneer je dat doet.”

Voor Nederlanders is het volgens Van der Ven vaak zinvol om de kat uit de boom te kijken in contact met andere culturen. “In een samenwerking is het altijd wijs om uit te zoeken hoe het werkt met hiërarchie in die cultuur, en hoe formeel of informeel men met elkaar omgaat. In België is het bijvoorbeeld ongebruikelijk dat een internationaal coördinator beslissingen neemt. Dat doet de directeur van de school.”

Training interculturele vaardigheden

De training is gebaseerd op een training die Van der Ven en zijn collega Hinno Bel ontwikkelden voor hbo-studenten. “We hebben die training sterk verkort, want de training voor studenten duurde zes dagen. Bovendien ligt de nadruk nu nog meer op de praktijk, want de mbo-docenten moeten snel met het geleerde aan het werk kunnen.”

Meer informatie over de Nuffic Academy op www.nuffic.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids