Normal_samenwerking

Van 19 tot en met 23 maart 2018 is de jaarlijkse School!Week, de week waarin de openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland op basis van hun kernwaarden laten zien waar zij voor staan. Het thema van dit jaar is: 'Samen maken we school'. Dit meldt Vereniging Openbaar Onderwijs.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief waarmee het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs onder de aandacht gebracht worden. Het motto van de School!Week is zoals elk jaar 'Ik ben welkom!'. Onder het thema 'Samen maken we school' organiseren scholen door het hele land tijdens deze week activiteiten om de nadruk te leggen op het positieve imago en de noodzakelijke maatschappelijke taken van het openbaar onderwijs in Nederland. 
 
De School!Week is de landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs, georganiseerd door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en VOS/ABB. Alles over de School!Week 2018 staat op de vernieuwde website www.openbaaronderwijs.nu. Er staat onder andere lesmateriaal op dat scholen gratis kunnen gebruiken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids