Normal_samen__afspraak

Op 16 mei aanstaande vindt er een bijeenkomst plaats over samenwerking tussen speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en jeugdzorg. Op deze dag worden bestuurlijke organisatie, financiering, huisvesting en medezeggenschap besproken. Dit meldt VOS/ABB.

Onder leiding van adviseur en procesbegeleider Nicole van Rens van adviesbureau BMC wordt ingegaan op hoe onderwijs en jeugdzorg kunnen samenwerken in organisatie, huisvesting en financiën. Ook het betrekken van de medezeggenschapsraad in het geheel krijgt aandacht. Van Rens houdt zich dagelijks bezig met complexe samenwerkingsvraagstukken in het primair en voortgezet onderwijs. Het gaat hierbij om nieuwe samenwerkingsrelaties tussen onderwijs, opvang, jeugdhulp en welzijn. 
 
De bijeenkomst vindt plaats op 16 mei van 9.30 tot 12.30 uur op IKC IJmond in Beverwijk. Dit kindcentrum is een voorbeeld van samenwerking van professionals op het gebied van onderwijs, jeugdhulp en zorg. Door het bundelen van ieders expertise kunnen kinderen het beste worden geholpen. 
 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst IKC IJmond Beverwijk 16 mei’. Vermeld duidelijk uw naam, organisatie en telefoonnummer. Deelname is gratis voor leden van VOS/ABB, niet-leden betalen 50 euro per persoon.
 
Door: Nationale Onderwijsgids