Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Van 18 tot en met 22 maart 2019 vindt de jaarlijkse School!Week plaats, de campagneweek van openbare en algemeen toegankelijke scholen in heel Nederland. Het thema van dit jaar is: ‘Openbaar onderwijs heeft karakter!’. Dit meldt VOS/ABB.

De School!Week is een jaarlijks terugkerend initiatief waarmee het unieke karakter en de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs onder de aandacht gebracht worden. Het motto van de School!Week is zoals elk jaar 'Ik ben welkom!'. Scholen door het hele land organiseren tijdens deze week activiteiten om de nadruk te leggen op het positieve imago en de noodzakelijke maatschappelijke taken van het openbaar onderwijs in Nederland. 
 
Via www.openbaaronderwijs.nu is informatie voor en inspiratie over de week te vinden. Ook kunnen docenten gratis een lessenserie voor midden- en bovenbouw van het primair onderwijs downloaden, waarin leerlingen vanuit een kritisch-democratische houding naar het openbare, democratische en actief-pluriforme karakter van hun school te kijken, aldus VOS/ABB.
 
Ook staan drie centraal georganiseerde activiteiten op het programma, waaronder de landelijke opening in Assen. Hierbij gaan leerlingen van het openbaar en voortgezet onderwijs met elkaar in debat over actuele ontwikkelingen. Op 20 maart is er een studiedag voor pabo-studenten, leerkrachten en andere geïnteresseerden bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Ter afsluiting is er op 22 maart voor de groepen 7 en 8 en brugklassers een kinderconferentie in het Limburgs Museum in Venlo.
 
Door: Nationale Onderwijsgids