Normal_vluchteling_asielzoeker_jongen

Twintig docenten Engels, voornamelijk statushouders afkomstig uit Syrië, volgen vanaf 28 juni een professionaliseringstraject, dat bij succes kan leiden tot een baan bij een van de roc’s in Amsterdam en toegang tot een wettelijk erkende lerarenopleiding. De gemeente Amsterdam financiert het project ‘Professional Pathways for Amsterdam Statusholders’ uit de fondsen beschikbaar onder de Subsidieregeling Aanpak Statushouders. Dit meldt Stichting The Mobile Educator.

Door dit traject zetten de deelnemers een belangrijke stap in hun integratie en wordt tevens gewerkt aan het tekort aan docenten Engels in het mbo. De deelnemers krijgen gedurende zestien trainingsdagen kennis en begrip van het Nederlandse beroepsonderwijs, qua structuur, organisatie en pedagogische benadering. Ze maken door een stage in de klas ook actief kennis met het Nederlandse beroepsonderwijs. De stage wordt begeleid door een docent Engels van een roc.

Penvoerder is de ‘Stichting The Mobile Educator’, die in dit project samenwerkt met ‘De Nationale DenkTank’ en ‘The Refugee Start Force’. ROC Amsterdam, ROC TOP en de Hogeschool van Amsterdam zijn nauw betrokken.

Aanstaande woensdag 28 juni wordt de training officieel geopend door Elvire Biegel, directeur Onderwijs MBO College Centrum, ROC Amsterdam. Alle deelnemers en tutoren zijn aanwezig. De gemeente Amsterdam zal vertegenwoordigd zijn, evenals alle andere genoemde organisaties.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids