Normal_kinderombudsman__margrite_kalverboer

De Kinderombudsman start een onderzoek naar de negatieve gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in Groningen. Tijdens het onderzoek wordt onder andere gekeken naar welke problemen kinderen ervaren, wat er moet gebeuren en welke organisaties een rol kunnen spelen in het oplossen van deze problemen. Dat meldt de Kinderombudsman. 

Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Hun situatie is niet onderzocht. Onderzoeken en acties van de betrokken partijen richten zich vooralsnog op de gevolgen voor volwassenen. Onderzoek laat zien dat inwoners met schade zich onveilig voelen en een deel met (geestelijke) gezondheidsklachten kampt.
 
De Kinderombudsman heeft verschillende signalen ontvangen dat de gevolgen van de gaswinning ook een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Margrite Kalverboer maakt zich dan ook zorgen om de kinderen in het aardbevingsgebied en heeft daarom besloten tot een onderzoek uit eigen beweging. 
 
De Kinderombudsman gaat voor dit onderzoek in gesprek met kinderen, belangenorganisaties, professionals en verantwoordelijke partijen. Ook zal een enquête worden uitgezet onder kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied. Het onderzoek zal inzicht geven in welke problemen kinderen ervaren en mogelijke oplossingen voor deze problemen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal de Kinderombudsman concrete aanbevelingen doen aan de partijen die de negatieve gevolgen van de aardbevingen voor kinderen kunnen verminderen. De resultaten van het onderzoek worden rond de zomer verwacht.
 
Momenteel werken basisscholen in de provincie Groningen met een speciaal lesprogramma over aardbevingen en gaswinning in Groningen, ‘Aardbevingenwijzer’. Dit programma heeft als doel om het gevoel van veiligheid bij kinderen te vergroten. Dit gebeurt met aansprekende lessen over wat kinderen kunnen doen voor, tijdens en na een aardbeving, informatieve lessen over gaswinning en aardbevingen. Ook is er aandacht voor de psychosociale kant. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids