Kinderombudsman en Ombudsman: maatregelen Groningen zijn verwarrend

De Nationale ombudsman en Kinderombudsman zien dat de aangekondigde kabinetsmaatregelen voor gedupeerde Groningers leiden tot verwarring. Dit schrijven Reinier van Zutphen en Margrite Kalverboer in een brief aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp, naar aanleiding van onlangs gepresenteerde maatregelen voor Groningers in aardbevingsgebied.

"Uit klachten en signalen van bewoners blijkt dat zij met vragen zitten en onzekerheid houden", schrijven de ombudslieden. "Onduidelijk is wat het effect van alle voornemens is op hun situatie en lopende (juridische) procedures."

Groninger centraal 

De twee ombudslieden vragen de Tweede Kamer erop toe te zien dat de Groninger centraal staat bij uitvoering van de maatregelen. Ook roepen zij de overheid op betrouwbaar en duidelijk te handelen en verantwoordelijkheid te houden.

Samenwerking 

"Nieuwe maatregelen en beleid vallen vaak in het water door onduidelijke communicatie vanuit de overheid", aldus de Nationale en Kinderombudsman. Ze vragen de Tweede Kamer dan ook erop toe te zien dat de "samenwerking tussen organisaties en samenhang tussen regelingen" goed wordt geregeld.

Vijftig maatregelen 

Eind april kondigde het kabinet vijftig maatregelen aan voor schadeherstel en inlossing van de 'ereschuld' aan Groningers in het aardbevingsgebied. De maatregelen volgden op het rapport Groningers boven Gas van een parlementaire-enquêtecommissie. De Kamer gaat daar volgende week over in debat met het kabinet.

Door: ANP