Kinderombudsman positief over eerste stap naar inclusief onderwijs

De Kinderombudsman is positief gestemd over de stap van de minister van OCW naar inclusief onderwijs. De ambitie van het kabinet is dat kinderen met een beperking dichterbij huis een school kunnen kiezen waar ze zich thuis voelen en waar ze zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Er ontbreekt alleen nog een brede visie op inclusiviteit en concrete maatregelen. Dat meldt de Kinderombudsman. 

Inclusief onderwijs is een recht uit het Kinderrechtenverdrag. Maar in de praktijk wordt dit vaak alleen maar geregeld voor kinderen met een beperking of een ziekte. De inzet voor kinderen met een beperking is ook nodig voor andere kinderen, die om welke reden dan ook extra hulp nodig hebben en nu vaak minder kansen krijgen op school. Vandaar dat de Kinderombudsman een brede visie mist vanuit het kabinet.

Vrij om plannen minister uit te voeren 

De Kinderombudsman twijfelt wel of de ambitie van het kabinet zonder enige verplichting is voor het onderwijs zelf. Scholen zijn er vrij in om de plannen van de minister uit te voeren. Scholen ontvangen hiervoor geen extra middelen voor voorzieningen of speciale zorg. 

Beter pedagogisch klimaat 

Een aanbeveling die de Kinderombudsman aan het kabinet geeft is zorgen voor een beter pedagogisch klimaat. De kinderen geven zelf al aan dat ze écht gezien en gehoord willen worden op school. Ook hebben ze meer structuur en rust nodig in de klas en vinden ze dat hun school veiliger moet zijn. Als het kabinet daarop inzet dan maakt dat de school voor ieder kind een fijne leerplek. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk