Meegraafdag Archeologie Horzak

Zaterdag 12 juli gaan bewoners van de wijk Horzak in Oss meegraven met archeologen en studenten van de Universiteit Leiden. Bewoners krijgen de unieke kans een dag te ervaren hoe een archeoloog werkt. Op woensdag 16 juli is er een open middag. De opgravingen zijn aan de Laan der IJzertijd in Oss.

Op de meegraafdag van 12 juli helpen bewoners bij het onderzoek naar het leven in de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen in de Horzak. Er zijn al veel vondsten uit deze perioden gedaan. Op de meegraafdag graven bewoners, studenten en archeologen van 9.00 en 16.30 uur. De vondsten van de meegraafdag en de ervaringen van bewoners zijn later dit jaar terug te lezen in een boekje en op een website.  Bij de archeologische vindplaats staat een inloopkeet. Daar is informatie te zien over archeologie in de Horzak en over de opgravingen van de afgelopen jaren.

Op woensdag 16 juli  is er een open middag bij de opgraving. Van 13.00 tot 18.00 uur is iedereen welkom om te komen kijken bij het archeologisch onderzoek in de Horzak. Archeologen zijn dan aan het werk, er zijn rondleidingen en bezoekers kunnen er de nieuwste vondsten bekijken. Het is de laatste mogelijkheid, na 15 jaar elke zomer opgraven wordt het onderzoek dit jaar afgerond.

De opgravingen in Horzak zijn ook online te volgen op Op www.woneninhorzak.nl, via de facebookpagina ‘Publieke Opgraving Oss-Horzak’ kijken en via twitter: @archeologieoss

© Nationale Onderwijsgids