Normal_meer_reformatorische_basisscholen_werken_met_antihomoverklaring

Meer reformatorische scholen dan twee jaar geleden hanteren een ‘antihomoverklaring’, waarin ouders van schoolgaande kinderen homoseksualiteit afwijzen. In 2020 kwamen de scholen al onder vuur te liggen, maar sindsdien is er weinig veranderd. Waar toen 29 van de 163 reformatorische scholen zo’n verklaring hadden, zijn dat er nu zelfs 36. Uit onderzoek blijkt zelfs dat een meerderheid van de scholen, openbaar of niet, homoseksualiteit afwijst. Dit meldt Pointer. 

Scholen mogen identiteitsverklaringen vragen maar deze mogen niet in strijd zijn met de wet. Zo mogen ouders of leerlingen niet gevraagd worden afstand te nemen van homoseksualiteit, zei de onderwijsinspectie in 2020. De voormalig minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob, zei toen dat scholen in identiteitsverklaringen homoseksualiteit mogen afwijzen. Dat kwam hem duur te staan. Een dag later liet hij weten een onderzoek te hebben ingesteld naar de verklaringen en scholen die zich niet aan de wet hielden, te beboeten. Uiteindelijk vond het ministerie van Onderwijs geen inhoud tegen die volgens de wet niet is toegestaan.

De 36 reformatorische scholen die nog steeds antihomoverklaringen hanteren zeggen dat seksualiteit in de Bijbel te maken heeft met “het vormen van een onverbrekelijke verbinding in een huwelijk tussen één man en één vouw, en krijgt in het licht hiervan een plaats”.

Veiligheid op school

Het ministerie van Onderwijs wil op scholen waarbij risico’s worden gesignaleerd onderzoeken of leerlingen zich veilig voelen en hoe deze scholen omgaan met kerndoelen omtrent seksualiteit en seksuele diversiteit. Er zijn nog steeds zorgen over de scholen die homoseksualiteit afwijzen, en daarom wil het onderwijsministerie extra stappen zeten door sneller te signaleren, te controleren en steviger te straffen, in samenwerking met de Onderwijsinspectie.

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky