Seksuele en genderdiversiteit centraal tijdens de Week van de Lentekriebels

Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 maart 2021 vindt de nationale Week van de Lentekriebels plaats, de jaarlijkse projectweek voor het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Deelnemende scholen geven deze week les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema dit jaar is: seksuele en genderdiversiteit. Dit meldt Rutgers.

Uit een eerdere peiling blijkt dat één op de drie scholen geen aandacht besteedt aan het thema seksuele diversiteit. Dit is opmerkelijk aangezien lesgeven over seksuele diversiteit sinds 2012 verplicht is. Bij scholen die meedoen aan een projectperiode, zoals de Week van de Lentekriebels, ligt dit percentage aanzienlijk hoger (in die groep geeft 71 procent aandacht aan seksuele diversiteit, ten opzichte van 57 procent in de groep scholen die niet meedoen aan een projectperiode). Door aandacht te hebben voor sekse, gender en seksuele diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eigen gevoelens met betrekking tot seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken en die van anderen ondersteund. Dit draagt bij aan een school  en een samenleving waar ieder kind zichzelf mag zijn.

Lessen

Tijdens de Week van de Lentekriebels geven scholen relationele en seksuele vorming. De lessen gaan onder meer over verliefdheid, je lichaam, wensen en grenzen aangeven, verschillende relatievormen, de puberteit en seksualiteit. Het thema seksuele en genderdiversiteit is geïntegreerd in verschillende lessen. Bij de thema’s lichamelijke ontwikkeling voortplanting, gezinsvorming en sociale en emotionele ontwikkeling komt het expliciet aan bod.

Handreiking sekse, gender & seksuele diversiteit

Speciaal voor dit thema is er een handreiking ontwikkeld. Hierin worden de begrippen sekse, gender en seksuele diversiteit uitgelegd en wordt achtergrondinformatie gegeven over LHBTI+ thema’s en antwoorden op vragen die voor kinderen of ouders belangrijk kunnen zijn. Daarnaast worden tips gegeven hoe hier in de klas aandacht aan te besteden en mee om te gaan. Ook worden er online bronnen genoemd voor meer informatie of hulp voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Anders dan anders

Niet alleen het thema van de Week van de Lentekriebels is ‘anders’, de projectweek zelf is dat door corona ook een beetje. Aandacht voor sociale omgang en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen zijn nu des te belangijker. Daarom heeft Rutgers dit jaar allerlei ideeën op een rij gezet, zodat scholen tóch op verschillende manieren aandacht kunnen besteden aan relaties en seksualiteit, eventueel ook online. Want mochten er leerlingen of klassen thuis zitten in verband met corona? Dan zijn er de Lentekriebels-thuislessen die leerlingen zelf, eventueel met hulp van ouders, kunnen doen.

Lees hier meer over de Week van de Lentekriebels.

Door: Nationale Onderwijsgids