Tijdens eerste schoolsluiting fors meer slachtoffers kindermishandeling

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling is tijdens de eerste lockdown van vorig jaar fors hoger geweest vergeleken met andere periodes, toen scholen en de kinderopvang gewoon open waren. Volgens Leidse onderzoekers kregen slachtoffers vooral te maken met emotionele verwaarlozing en waren ze getuige van huiselijk geweld.

Naar schatting maakten bijna 40.000 kinderen, oftewel 14 per 1000 kinderen, mishandeling mee tijdens de eerste lockdown die half maart begon. Ter vergelijking: in dezelfde driemaandsperiode in 2017 ging het om bijna 15.000 kinderen. "De resultaten maken duidelijk dat het sluiten van scholen en kinderopvang verregaande implicaties kan hebben voor kwetsbare gezinnen", aldus de Universiteit Leiden.

De onderzoekers stellen ook vast dat een laag opleidingsniveau een ruim tien keer hoger risico op kindermishandeling met zich meebrengt. In werkloze gezinnen is het risico ruim drie keer hoger ten opzichte van niet-werkloze gezinnen.

De gezinsgrootte bleek enkel een risicofactor te vormen voor gezinnen met vier of meer kinderen, het risico op mishandeling was in deze gezinnen ruim twee keer groter dan in kleinere gezinnen. Het risico op mishandeling was niet verschillend voor jongens en meisjes en voor kinderen van verschillende leeftijden.

Door: ANP