Belangrijkste veranderingen in 2021 voor het basisonderwijs

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen voor het basisonderwijs.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In februari 2021 treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ook in werking in het basisonderwijs. Met deze wet wil het kabinet het aanbod van scholen beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. Belangrijke onderdelen van de nieuwe wet zijn het gesprek in de regio, de belangstellingsmeting, de kwaliteitstoets en de aangescherpte eisen aan bestuurders.
 

Beleidsregel verstrekking licentie dans- en muziekonderwijs basisonderwijs

Vanaf 2021 kan aan scholen in het basisonderwijs een DAMU-licentie worden verstrekt. Deze licentie bestaat al voor het voortgezet onderwijs. De aanvraag voor een DAMU-licentie kan in de maand maart ingediend worden. Het introduceren van een DAMU-licentie in het basisonderwijs draagt bij aan een doorlopende leerlijn en biedt ruimte aan dans- en muziekleerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Er kunnen maximaal twaalf scholen in het basisonderwijs een licentie krijgen. Zij werken samen met één van de twaalf DAMU-scholen in het voortgezet onderwijs en met een hbo-instelling voor dans of muziek.
 

Subsidie reiskostenregeling leerlingen dans- en muziekonderwijs basisscholen

Voor dans- en muziektalenten die op een basisschool zitten en al bezig zijn in het vooropleidingstraject van een hbo-instelling voor dans of muziek (DAMU) komt per augustus 2021 een tegemoetkoming in de reiskosten beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in reiskosten worden dezelfde criteria gehanteerd als in het voortgezet onderwijs, waar de regeling al langer geldt. Een leerling moet ingeschreven staan op een basisschool met een DAMU-licentie en ingeschreven zijn op een hbo-vooropleiding dans of muziek. Verder geldt een minimale reisafstand en een maximaal inkomen van de ouder(s) van de leerling.
 

Regeling Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking op 16 november is de uitwerking gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo in 2021 extra hulp kunnen inschakelen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. De subsidieregeling is op 17 december gepubliceerd en regio’s en mbo instellingen kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid