Normal_geld_briefgeld_munten

Als een basisschool of middelbare school het onderwijs internationaler wil maken, dan kan een school de subsidieregeling IPV aanvragen. Drie vormen van internationalisering komen voor de subsidie in aanmerking. Dit meldt Nuffic.

Deel van lessen in vreemde taal

Op de basisschool kan al begonnen worden met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Een deel van de lessen, maximaal 15 procent van de totale onderwijstijd, kan dan in een vreemde taal gegeven worden, zoals Engels, Frans of Duits.  Voor het voortgezet onderwijs geldt dat vreemdetalenonderwijs (tto) op het vmbo 30 procent van de onderwijstijd mag beslaan en op havo/vwo de helft van de tijd.
 

Internationaliserend onderwijsconcept

Ook kan een school een internationaliserend onderwijsconcept invoeren. Zulke concepten zijn er in allerlei varianten. Voor het primair onderwijs is er bijvoorbeeld ‘International Primary Curriculum’ (IPC), voor het voortgezet onderwijs het Global Citizen Network. Een andere optie is om bijvoorbeeld om het vak Chinese taal en cultuur op school in te voeren.
 

Doorlopende leerlijn 

Biedt een school al vvto of tto aan, dan kan het onderwijs verder geïnternationaliseerd worden door samen te werken met een andere school, bijvoorbeeld door als basisschool en middelbare school een doorlopende leerlijn te ontwikkelen.   
 

Subsidie Internationalisering Primair en Voortgezet Onderwijs

Vanaf 15 april kan hiervoor de IPV-subsidie aangevraagd worden voor het jaar 2019/2020. Het maximale bedrag is 5000 euro, en er mag drie keer achter elkaar een aanvraag gedaan worden. Hier lees je meer over de subsidie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids