Normal_school__klas__docent

Scholen hebben veel ruimte bij de organisatie en de inrichting van hun onderwijs. Toch knelt het soms – bijvoorbeeld als het gaat om de indeling van de onderwijstijd, de aanwezigheid van leerlingen en de inzet van onderwijspersoneel. Binnen het programma Ruimte voor Regie wordt verkend welke ruimte er is en of scholen meer ruimte nodig hebben bij de inrichting van de onderwijstijd. OCW wil hierover graag in gesprek met scholen en andere betrokkenen. In het najaar wordt gestart met bijeenkomsten onder het motto 'Ruimte voor Regie'. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hoe gaat u op school om met het organiseren en inrichten van de onderwijstijd? Wat is er nu al mogelijk? En welke belemmeringen zijn er? Wat zou u – vanuit uw perspectief en dat van leerlingen en ouders – willen veranderen? En hoe is dat te realiseren, met als uitgangspunt onderwijs van goede kwaliteit voor alle leerlingen? Het ministerie van OCW wil hier graag over in gesprek met vertegenwoordigers van scholen en andere betrokkenen. Daarom worden de komende tijd bijeenkomsten georganiseerd over de ruimte en inrichting van de onderwijstijd in het primair onderwijs. 
 

Doel programma

De bijeenkomsten zijn onderdeel van het programma Ruimte voor Regie. Minister Slob heeft de Tweede Kamer over dit programma geïnformeerd in een brief aan de Tweede Kamer. Doel van het programma is om de regie en ruimte van scholen bij de organisatie en invulling van de onderwijstijd inzichtelijk te maken en waar nodig te vergroten. Het uitgangspunt daarbij is altijd om kinderen goed onderwijs te bieden. Bij het programma gelden de volgende kaders: kwalitatief hoogwaardig onderwijs, passend bij de visie, missie en context van de school, met daarbij tegelijkertijd oog voor de kansengelijkheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van het onderwijs.
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids