Normal_geld__biljet__bankbiljet
Rondom het thema Medezeggenschap en Financiën is de Vereniging Openbaar Onderwijs drie cursussen aan het ontwikkelen. De pilot van de eerste cursus, ‘Volg het onderwijsgeld’, is succesvol verlopen. Een volgende bijeenkomst volgt in juni 2019. Dit meldt Vereniging Openbaar Onderwijs.

Volg het Onderwijsgeld

De kranten staan vol met berichten over onderwijs en geld. Scholen klagen over te weinig geld, de minister en Tweede Kamer wijzen op geld dat op de plank blijft liggen, maar hoe zit het nu voor uw school/bestuur? Om scholen hiermee op weg te helpen heeft de VOO de cursus ‘Volg het onderwijsgeld’ ontwikkeld. In deze cursus laten we zien hoe de geldstromen binnen het onderwijs en de school lopen. De pilot van deze cursus is succesvol verlopen. Volgens onze cursusleider, Jeroen Peters, is er enorme behoefte om de cursus voort te zetten. Medio juni, de exacte datum volgt nog, vindt dan de tweede editie van de cursus ‘Volg het onderwijsgeld’ plaats.
 
"Er werden veel goede vragen gesteld, dit benadrukt de behoefte aan informatie over geldstromen in het onderwijs voor MR’en. Ook maakt dit duidelijk dat zij dergelijke informatie nergens anders makkelijk op kunnen doen." - Cursusleider Jeroen Peters
 

Voor personeel en ouders

Deze cursus is primair gericht op leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, maar kan ook inzicht geven aan andere betrokkenen zoals directie, ouderraad en individuele ouders of personeelsleden. De cursus is ook geschikt om op locatie te volgen door alle betrokkenen partijen samen. Daarmee wordt het mogelijk om een goed gesprek over het geld op en rond school te voeren. 
 

Informatie en inschrijving

Wegens het succes van de pilot is besloten de cursus voort te zetten, te beginnen bij een tweede bijeenkomst die in juni 2019 plaats zal vinden. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de Vereniging Openbaar Onderwijs. Telefoonnummer: 036 - 533 15 00. U kunt zich ook aanmelden per email: voo@voo.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids