Normal_school__kinderen__schrijven__taal

Kleuters Engels leren heeft geen zin. Zo luidde menig krantenkop afgelopen week naar aanleiding van een onderzoek van de Radboud Universiteit. Waarom dan toch vroeg vreemdetalenonderwijs? Dit meldt Nuffic.

Taalwetenschapper Claire Goriot vergeleek in haar promotieonderzoek kinderen die vanaf groep 1 Engels kregen met kinderen die daarmee pas in groep 7 begonnen. In het Nederlands Dagblad legt zij uit: “Ik heb twee taalgebieden onderzocht. De woordenschat van kinderen en het verstaan van Engelse klanken, zoals in pen en pan. Leerlingen die al vanaf groep 1 Engels hebben, konden die klanken niet beter onderscheiden dan leerlingen die vanaf latere leeftijd Engels leren.” Het effect op de woordenschat bleek uit haar onderzoek twijfelachtig.

Durven spreken

Toch pleit Nuffic ervoor dat kinderen vroeg beginnen met het leren van een taal. “Het is ontzettend belangrijk om kinderen een vreemde taal te leren. Juist als ze er vroeg en spelenderwijs mee beginnen, stimuleert dat het taalbewustzijn en krijgen ze internationaal besef”, legt Myrna Feuerstake, teamleider primair onderwijs bij Nuffic uit. “Jonge kinderen hebben vaak nog geen angst om in een vreemde taal te praten, zingen of een spelletje te doen.”

Kwaliteit voorop

Het is daarbij wel van belang dat een school minimaal een uur in de week lesgeeft in het Engels en dat kinderen de kans krijgen om zelf ook te spreken. Daarnaast is de taalvaardigheid en taalrijkdom van de docenten een belangrijke succesfactor. Het gaat niet alleen om het spreken van correct Engels, maar ook om bijvoorbeeld het kennen van meerdere synoniemen van een woord. Uit eerder onderzoek bleek namelijk dat zelfs de jongste leerlingen zich prima ontwikkelen als er voldoende tijd aan het Engels wordt besteed en de leerkracht een goede taalvaardigheid heeft.

Nuffic scholen en leerkrachten daarom om te voldoen aan de landelijke standaard voor vroeg vreemdetalenonderwijs en om een keurmerk te behalen.

Door: Nationale Onderwijsgids