Logo_dtlas

Diagnostiek van Technisch Lezen en Aanvankelijk Spellen (DTLAS) is al 30 jaar een begrip onder leerkrachten, remedial teachers en Intern Begeleiders. Deze methode voor individueel didactisch onderzoek bij leerlingen met problemen met technisch lezen, leerlingen uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is thans verschenen in de 10e druk. 

DTLAS (zoals het boek in de wandelgangen heet) geeft alle leerlingen een plaats op het onderwijs­continuüm. Daarmee behouden ook de meeste zwakke lezers een positie binnen de groep in plaats van buiten de groep "op een eigen leerlijn" gezet te worden. Het invoeren en gebruiken van begrippen als leerlijn, voldoende en minimum standaard, functionele geletterdheid en planmatig werken helpen daarbij.

In deze druk is de plaats van het aanvankelijk spellen behalve als leerdoel op zich nu explicieter uitgewerkt in de diagnostiek en de behandeling van het lezen. Ook nieuw in deze druk is een hoofdstuk waarin op basis van de diagnostische procedure de vertaalslag naar behandeling is uitgewerkt. Toetsresultaten worden aan de hand van beslisschema's omgezet in een plan van aanpak. Ook is uitgewerkt hoe DTLAS gebruikt kan worden bij het evalueren van een behandeling.

Deze tiende, geactualiseerde druk maakt gebruik van de nieuwe in 2017 en 2018 verschenen versies van de Drie-Minuten-Toets en de AVI-toetskaarten van Cito.

ISBN 978 90 869 790 1
VU Uitgeverij, Amsterdam
2014 pags.
€ 19,95

Koop hier jouw exemplaar

(Dit is een advertorial van VU University Press)