Normal_kind_leerproblemen_leren_lezen_boek_leesprobleem_motivatie

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft in de notitie Effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs acht tips voor effectieve interventies bij leerachterstanden. Deze zijn geënt op docenten, extra lessen, onderwijsassistenten, klassenomvang, uitdagen, zomerscholen, lezen in de zomervakantie, en ouders stimuleren en faciliteren mee te doen. Dit meldt het CPB.

In veel landen wordt in het primair onderwijs extra aandacht besteed aan leerachterstanden. Dat is niet vreemd, want leerachterstanden voorkomen en inlopen is een zeer effectieve inzet van onderwijsmiddelen. Kinderen leren niet alleen tijdens het inlopen van de leerachterstand, maar kunnen daarna ook op hoger niveau verder in de reguliere lessen. Welke interventies zijn het meest effectief om in te zetten bij kinderen met (risico op) een leerachterstand, rekening houdend met de achtergrond van het kind? Op die vraag probeert het CPB antwoord te geven met acht tips.
 
  • Zet een goede docent voor de klas en werk beginnende docenten goed in. Vooral docenten die goed kunnen interacteren met kinderen zijn belangrijk.
  • Geef kleuters uit achterstandsposities extra reguliere lessen in bijvoorbeeld rekenen of taal. Geef geen extra lessen die ver staan van de reguliere praktijk.
  • Zet assistenten in voor onderwijsinhoudelijke taken, dan verbeteren ze de leerprestaties.
  • Verklein de klas, vooral voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen, een migratieachtergrond en/of in klassen met een nog onervaren docent.
  • Stel uitdagende eisen aan alle kinderen.
  • Zet een zomerschool op, ga daarin veel lezen met kinderen en voorkom zo kennisverlies in de vakantie. 
  • Stimuleer kinderen thuis te lezen in de zomervakantie.
  • Stimuleer en ondersteun ouders samen met het kind te leren op basis van concrete op maat gemaakte tips.
 
Uitgebreidere informatie is te vinden in de notitie Effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids