CPB: personeelstekort maakt uitvoeren Nationaal Programma Onderwijs lastig

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), waar 8,5 miljard euro mee gemoeid is, bemoeilijkt zal worden door het tekort aan onderwijspersoneel. Een deel van het NPO is bedoeld om meer onderwijspersoneel aan te trekken, maar de tekorten op de arbeidsmarkt maken dat lastig. Dit meldt VOS/ABB.

In februari kondigden de onderwijsministers het NPO aan: een milardeninjectie in alle lagen van het onderwijs, om de opgelopen leerachterstanden en tekorten die door de coronacrisis zijn ontstaan op te lossen. De investering van 8,5 miljard euro is bedoeld voor de periode van 2021 tot en met 2023. In het Centraal Economisch Plan 2021 schrijft het CPB echter dat het niet verwacht dat dit bedrag volledig uitgegeven zal worden omdat de uitvoering van het NPO “bemoeilijkt wordt door het gebrek aan beschikbaar extra onderwijspersoneel”. Daarnaast meldt het CPB dat het NPO ervoor zal zorgen dat het overheidstekort toeneemt, maar dat het NPO ook zal bijdragen aan economisch herstel.

Door: Nationale Onderwijsgids