Normal_coins-948603__340

Vanaf 1 april is het voor schoolbesturen in het basisonderwijs weer mogelijk om een zogenaamde Teambeurs aan te vragen. De bijdrage is bedoeld voor een masteropleiding die in teamverband wordt gedaan. De subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs heeft als doel kennis en competenties van masteropgeleide leraren meer en duurzamer in te zetten bij de schoolontwikkeling. Dat meldt DUO.

De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen waarvoor apart subsidie kan worden aangevraagd: het volgen van een masteropleiding in teamverband en kennisinbedding; het samen met een opleidingsinstituut ontwikkelen van een nieuwe masteropleiding die gericht is op teams van leraren en teamontwikkeling.

De subsidie bestaat uit minimaal de volgende onderdelen: het gezamenlijk volgen van eenzelfde masteropleiding door een lerarenteam, bestaande uit minimaal twee leraren, het bieden van studieverlof voor het volgen van de masteropleiding en het inbedden van de nieuw opgedane kennis door leraren voor de schoolontwikkeling in de eigen school.

Er kan ook subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die worden uitgevoerd om de kennis in te bedden in het bredere schoolteam, andere leraren in de school te betrekken en in gezamenlijkheid te werken aan schoolontwikkeling en voor afstemming met het opleidingsinstituut om de opleiding beter aan te laten sluiten op de behoeften van de school/het bevoegd gezag.

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen om samen met een hogeschool of universiteit een nieuwe masteropleiding te ontwikkelen. Deze masteropleiding moet gericht zijn op teams en teamontwikkeling. Hierdoor kan beter worden aangesloten bij de vragen van school en schoolbestuur over schoolontwikkeling.

Van 1 april tot en met 15 oktober 2018 kan een aanvraag ingediend worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids