Normal_boerka_niqaab_burka_islam_moslim_sluiwer

De Tweede Kamer debatteert vandaag over een verbod op gezichtsbedekkende kleding, zoals boerka's en bivakmutsen, in delen van de openbare ruimte. Het gaat dan om plekken als overheidsgebouwen, het openbaar vervoer, zorginstellingen en scholen. Een meerderheid van de Kamer is voorstander van het plan maar Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, is principieel tegen een boerkaverbod op onderwijsinstellingen. Dit melden Algemeen Dagblad en Verus.

PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch pleitte in 2012 al voor een boerkaverbod op scholen, voor zowel docenten als leerlingen: "De mimiek van de leerling is belangrijk. Die leerling wordt nog gevormd, die moet je in de ogen kunnen kijken". Christelijke scholenvereniging Verus is het ermee eens dat het bedekken van het gezicht om "pedagogisch-didactische redenen onwenselijk is". Het is echter niet de taak van de overheid om hierover te beslissen, vindt de vereniging. Het gaat volgens Verus slechts om een zeer kleine groep leerlingen, medewerkers en ouders en scholen moeten de vrijheid hebben om hier op eigen wijze mee om te gaan, aldus de vereniging.

Verus vreest ook dat een verbod het contact met ouders zal ondermijnen. Volgens de vereniging is het voor scholen van groot belang juist met ouders "die zich door gezichtsbedekkende kleding mogelijk isoleren" het contact is stand te houden. Een boerkaverbod zou ertoe kunnen leiden dat deze ouders de school gaan mijden. Ook vindt Verus het "principieel onjuist" om vanuit de overheid kledingvoorschriften op te leggen aan het onderwijs. De vereniging is bang dat in de toekomst nog meer regels voor kleding zullen volgen.

Over een boerkaverbod wordt al jaren gesproken. Aanvankelijk was er sprake van een compleet verbod op gezichtsbedekkende kleding maar in het wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wordt dergelijke kleding privé en op straat nog wel toegestaan. In andere gevallen kan het dragen van een boerka, niqaab of bivakmuts een boete van maximaal 410 euro gaan kosten. In ieder geval VVD, PvdA, CDA en SP steunen het voorstel van Plasterk, ondanks een negatief advies van de Raad van State. De wet wordt echter pas ingevoerd als ook de Eerste Kamer instemt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids