Logo_object960029054
De rechtbank Overijssel heeft woensdagochtend 26 november het faillissement uitgesproken van de Stichting Neutraal Bijzonder Onderwijs Twente (SNBOT). Dit is de stichting achter basisschool ’t Heem. Stichting Scholengroep Primato bereid om in ieder geval tot aan het einde van dit schooljaar het onderwijs op de huidige locatie op zich te nemen en indien mogelijk met de huidige leerkrachten. Dit meldt SNBOT.
 
In nauw overleg met onder anderen de ouders van de school wordt de komende tijd gekeken naar een permanente oplossing. Alle betrokkenen zijn en worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over het faillissement en de vervolgstappen.
 
SNBOT ’t Heem heeft twee jaar geleden de leerlingen overgenomen van de destijds opgeheven en later failliet verklaarde basisschool HSV. Daarbij is een aantal leerkrachten van de toenmalige HSV niet door SNBOT aangenomen, zodat er een zorgvuldige balans ontstond tussen het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen in de groepen van ‘t Heem. Recent heeft de rechtbank Overijssel in een zaak tussen SNBOT en een oud-leerkracht van de toenmalige HSV geoordeeld dat er destijds sprake was van ‘overgang van onderneming’. Het ontslag van de leerkrachten is daardoor nietig verklaard en alle arbeidsovereenkomsten gaan over op SNBOT ’t Heem. De financiële consequenties hiervan zijn dusdanig groot, dat SNBOT ‘t Heem zich genoodzaakt zag faillissement aan te vragen.
 
De afgelopen weken vond intensieve afstemming plaats tussen SNBOT ’t Heem, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Onderwijsinspectie, de gemeente Hengelo en de bestaande schoolbesturen in Hengelo. Gezamenlijke intentie van deze partijen was het onderwijs met zo min mogelijk verstoring voor de kinderen voort te zetten, zodat de leerlingen samen met hun klasgenootjes in de voor hun vertrouwde omgeving kunnen blijven zitten. De partijen zijn blij dat Stichting Scholengroep Primato, het bestuur voor openbaar primair onderwijs in Hengelo, bereid is deze verantwoordelijkheid op zich te nemen.
 
© Nationale Onderwijsgids