Normal_student_studeren_leren_boek_motivatie_interesse

Het huidige onderwijssysteem is failliet. Dat stelt hoogleraar filosofie van de gedragswetenschappen Jan Bransen in zijn nieuwe boek Gevormd of vervormd? Hij houdt hierin een pleidooi voor een andere vorm van onderwijs, met een grotere rol voor de leerling zelf. Dit meldt Radboud Universiteit.

Ons onderwijs is gebaseerd op verkeerde ideeën. Hierdoor levert het geen creatieve nieuwsgierige mensen op, maar passieve reproduceerders van kennis. We hebben een homo educandus nodig: de mens als een zichzelf onderwijzend wezen. Maar het onderwijs levert geen mensen op die zichzelf onderwijzen, aldus Bransen.
 
Bransen pleit in zijn boek voor een omdenken naar een leven lang leren. Ook ageert hij tegen het misverstand dat onderwijs een vorm van kennisoverdracht is die vervolgens getoetst moet worden. Bransen: “Volgens mij is kennis juist kunnen.”
 
Bransen pleit dan ook voor een vorm van onderwijs waarin jongeren zelf een grotere rol hebben als mens, en ze hun eigen stem, perspectief en positie leren ontwikkelen.
 
Volgens Bransen moet het onderwijs zo snel mogelijk op de schop. “En ik ben voor experimenteren.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids