Logo_primair_onderwijsraad_po-raad_logo
De PO-Raad zoekt schoolbesturen die deel willen nemen aan een onderzoek. De sectororganisatie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben berichten ontvangen dat schoolbesturen problemen hebben met het organiseren van onderwijs voor asielzoekerskinderen. De PO-Raad wil de problemen in kaart brengen. Dit meldt de PO-Raad.
 
Om een beter beeld te krijgen van de problemen de schoolbesturen in het primair onderwijs ervaren bij het organiseren van onderwijs voor asielzoekerskinderen, heeft de PO-Raad een vragenlijst ontwikkeld. Zij zoeken nu schoolbesturen die de vragenlijst in willen vullen. Door middel van het onderzoek wil de sectororganisatie meer inzicht krijgen in het aantal asielzoekerskinderen op scholen, de kosten die een schoolbestuur voor deze kinderen maakt en de bekostiging die de school ontvangt. De vragenlijst vindt u hier. Ingevulde vragenlijsten kunnen via m.ruitenbeek@poraad.nl worden geretourneerd aan de PO-Raad.
 
© Nationale Onderwijsgids