Logo_download__2_

In nummer 1 van het vakblad Schooldomein (uitgave oktober 2014) staat een artikel over het ontwerp en de realisatie van IKC Ulft Noord. Het resultaat stelt het schoolbestuur Essentius in staat zich de komende 25 jaar volledig te focussen op het onderwijs en het kindconcept. Basisschoolorganisatie Essentius realiseert in Ulft Noord een integraal kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit meldt M3V Advies. 

Realisatie en exploitatie (onderhoud, energie) passen gegarandeerd binnen de budgetten van gemeente en school. Het technisch presteren (w.o. klimaat) en de (aanpasbare) functionaliteit en omvang van het gebouw, zijn een volledig door de deskundige aanbieder voor 25 jaar gegarandeerde zorg. 
 
Stichting Essentius ontwikkelde samen met M3V Advies een toekomstgericht gebouw voor het Integraal Kind Centrum (IKC) in Ulft. Niet eenvoudig om duurzame exploitatie na te streven in tijden van afnemende leerlingenaantallen, waarin fusies aan de orde van de dag zijn en de doordecentralisatie van het buitenonderhoud en aanpassing van gebouwen in 2015 in het vooruitzicht. Met de door M3V Management ontwikkelde aanbestedingsstrategie is het gelukt een energieneutraal en eenvoudig aanpasbaar gebouw te realiseren dat minimaal 25 jaar gegarandeerd binnen de Rijksvergoedingen exploiteerbaar is. Sturen op exploitatiekosten in plaats van op de initiële investering, alsmede op een ontwerp en bouwwijze waardoor het gebouw later eenvoudig uit te breiden is, is dé oplossing om dromen over goed onderwijs om te zetten in realiteit voor de leerlingen en betaalbaarheid voor het schoolbestuur.
 
Voor het uitgebreide artikel in nummer 1 van het Vakblad Schooldomein klik hier. 
 
© Nationale Onderwijsgids