Cultuur, Cultuureducatie, Cultuuronderwijs

LELYSTAD - 'De Culturele Haven', het plan ter bevordering van cultuureducatie voor basisschoolleerlingen in Flevoland, krijgt van het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidie van bijna 450.000 euro. Ook Provincie Flevoland keert dit bedrag uit aan het plan, waardoor de uitvoering ervan de komende vier jaar is veiliggesteld.

Het plan is ontwikkeld door vier culturele instellingen uit de provincie, namelijk het Centrum voor Kunst en Cultuur De Kubus, Jeugdtheatergezelschap BonteHond, Museum De Paviljoens en Nieuw Land. Met het plan hopen zij cultuureducatie in het primair onderwijs te verankeren.

Hiertoe ontwikkelen de partners een website met lessen en activiteiten over verschillende cultuurgerelateerde onderwerpen. Ook zullen kunstenaars, wetenschappers en cultuurvakdocenten op scholen les gaan geven en zal jaarlijks een provinciebrede projectweek worden georganiseerd. De plannen zullen in het volgende schooljaar (2013-2014) van start gaan.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem