Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Het Koning Willem I College doet dit jaar voor het zesde jaar op rij mee aan de schrijfactie Write for Rights voor Amnesty International. Gisteren was de kickoff bij de Entree-opleidingen op de locatie aan de Weidonklaan in ’s-Hertogenbosch. Dat leverde enkele honderden brieven en kaarten op, gericht aan zowel regeringen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen als (jeugdige) gevangenen en andere slachtoffers. Ook gingen studenten in gesprek met een ex-gevangene uit Nigeria. Een schrijfactie jaren geleden resulteerde in zijn vrijlating. Dit meldt het Koning Willem I College.

"Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om burgers eerlijker te behandelen. Geen enkele regeringsleider wil immers bekendstaan als onderdrukker, folteraar of tiran", legt Rabia Alibaks, medewerker van de mensenrechtenorganisatie, uit. Ex-gevangene Moses Akatugba uit Nigeria, een ambassadeur van Amnesty die óók is meegekomen, vormt het 'levende bewijs' dat grootschalige schrijfacties inderdaad voor het gewenste effect kunnen zorgen. Akatugba (30) vertelt over hoe hij in 2005 in z'n land in de gevangenis belandde na een vermeende diefstal, waarvoor geen enkel bewijs was. Amnesty begon in december 2014 een wereldwijde schrijfactie. Het pleidooi voor zijn vrijlating had liefst 800.000 brieven tot resultaat. "Op 29 juli 2015 kwam ik eindelijk vrij. De brieven hebben mijn leven gered", meldt Akatugba.
 

Schrijfactie tot 10 december 

Dit jaar voert Amnesty International actie voor jongeren van over de hele wereld. Al deze jongeren zijn het slachtoffer van onrecht. De aanwezige studenten startte gisteren direct met het schrijven van brieven en kaarten. De schrijfactie, die ook op andere locaties van het Koning Willem I College zal neerdalen, duurt nog tot de kerstvakantie, met een (beoogd) piekmoment op 10 december: de Internationale Mensenrechtendag. Het college roept studenten en medewerkers op deel te nemen aan de schrijfactie. 
 

UNESCO-school

Het Koning Willem I College is een UNESCO-school en sluit daarom aan bij de missie van UNESCO: ‘Als oorlogen beginnen in het hoofd van mensen, dan moet daar dus ook het verdedigen van vrede beginnen.’ En dat kun je leren. Het college maakt studenten en medewerkers vertrouwd met het UNESCO-gedachtegoed, wat zich onder andere richt op vrede en mensenrechten. Op die manier wil de school een bijdrage leveren aan een betere wereld. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids