VU legt activiteiten mensenrechtencentrum stil na ophef over Chinese subsidie

De activiteiten van het Cross Cultural Human Rights Centre van de Vrije Universiteit Amsterdam zijn stilgelegd. Op de website van het platform is alleen nog een verklaring te lezen waarin staat dat het centrum onderzoek doet naar sommige publicaties op de eigen website die geen voorstander lijken te zijn van "inclusiviteit en diversiteit". Ook worden uitspraken van medewerkers onderzocht. Lopende onderzoeken van het centrum en colleges aan studenten zijn stilgelegd.

Een week eerder zette de VU de Chinese subsidie stop die het centrum ontving voor een onderzoek naar mensenrechten. Het was de vraag of door deze financiering onafhankelijk onderzoek kon worden gedaan. In berichtgeving van de NOS kwamen medewerkers van het centrum aan het woord die de situatie in Xinjiang, waar de etnische minderheidsgroep van Oeigoeren wordt onderdrukt, lijken te bagatelliseren.

Onderzoek wordt opgestart 

Het onderzoek naar het centrum en het mogelijke gebrek aan wetenschappelijke onafhankelijkheid door de subsidie wordt nu opgestart, laat de woordvoerder van de VU woensdag weten. De studenten bij wie de colleges zijn uitgesteld zijn op de hoogte gebracht.

Oeigoerse mensenrechten 

In de verklaring op de website zegt het centrum zich te distantiëren van "alle" mensenrechtenschendingen en uitspraken die deze schendingen lijken te bagatelliseren of ontkennen. Daarnaast stelt het centrum achter de uitspraken van de Verenigde Naties te staan, die zeggen dat de Oeigoerse mensenrechten in China systematisch geschonden worden.

Door: ANP