Normal_wiskunde_rekenmachine_rekenen_les

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW), de VO-raad en het Platform Rekenonderwijs VO sporen alle scholen aan om te blijven focussen op rekenonderwijs. Dit meldt de VO-raad.

De NVvW schreef een voorstel waarin het idee staat beschreven om rekenen in de onderbouw van de havo en het vwo samen te laten gaan met wiskunde. In de bovenbouw moet rekenen bijgehouden en getest worden als onderdeel van het vak wiskunde. Voor het vmbo wordt voorgesteld om twee wiskundevakken in te voeren, waarin rekenen verwerkt wordt. Het gaat om een verplicht basisvak tot en met klas vier en aanvullend een verdiepend vak voor leerlingen die meer aankunnen.

Minister van Engelshoven en minister Slob zijn bezig met een wetsvoorstel waarin staat dat alle leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 een diploma helen, niet verplicht zijn een rekentoets af te leggen. Het wetsvoorstel wordt na de zomer verwacht.

In de oproep van de NVvW, de VO-raad en het Platform Rekenonderwijs VO staat dat scholen, ook in de periode dat het wetsvoorstel nog niet definitief is, oog moeten blijven houden voor rekenen in het onderwijs. Het is volgens de NVvW, de VO-raad en het Platform Rekenonderwijs VO in het belang van leerlingen in het voortgezet onderwijs, om aandacht te behouden voor rekenen. Om vmbo-leerlingen klaar te stomen op het vervolgonderwijs, zien de NVvW, VO-raad en het Platform Rekenonderwijs VO graag dat er in het mbo op regionaal niveau naar geschikte acties gezocht wordt.

Door: Nationale Onderwijsgids