Normal_vo_raad
De VO-Raad en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) hebben een handreiking gepubliceerd over krimp, die gemaakt is voor zowel schoolbestuurders, als schoolleiders als leerlingen. Zij ontvangen ideeën over hoe ze kunnen reageren op de gevolgen van demografische krimp. Dit meldt de VO-Raad.
 
Onderwerpen die behandeld worden in de handreiking zijn onder meer maatregelen om de gevolgen van daling van leerlingen tegen te gaan, en welke vormen van samenwerking er zijn. Tevens wordt ingegaan op de vraag hoe schoolbestuurders en leerlingen elkaar kunnen vinden en op welke manier zij het best met elkaar kunnen spreken en kunnen samenwerken. Het advies wordt gegeven om duidelijk en eerlijk met elkaar te communiceren. Meer informatie is te vinden op de site van de VO-raad.
 
Door: Nationale Onderwijsgids