Normal_kind__tanden_poetsen__mondgezondheid__tandenborstel__tandpasta

In 2018 bracht 36 procent van de 12-plussers een bezoek aan de mondhygiënist. In 2014 was dat nog 28 procent. De orthodontist wordt vooral bezocht door jongeren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers uit de Gezondheidsenquête van het CBS over bezoek aan de gezondheidszorg. Dit meldt CBS.

In 2018 gaf 80 procent van de Nederlandse bevolking aan in de voorafgaande 12 maanden contact te hebben gehad met de tandarts. Van kinderen van 4 tot 18 jaar was dit zelfs 96 procent. De orthodontist wordt bezocht door 8 procent van de totale Nederlandse bevolking (8 jaar of ouder).
 
In 2018 gaven 40- tot 65-jarigen met 42 procent vaker dan andere leeftijdsgroepen aan in de voorafgaande 12 maanden een mondhygiënist te hebben bezocht. De orthodontist werd het meest bezocht door 8- tot 18-jarigen (36 procent). Onder volwassenen (18-plus) is dit met minder dan 5 procent aanzienlijk lager. 
 
Hele jonge kinderen (0 tot 4 jaar) komen nog niet zo vaak bij de tandarts (34 procent), maar vanaf 4 jaar gaat bijna elk kind naar de tandarts (96 procent van de 4- tot 18-jarigen).
 

Door: Nationale Onderwijsgids