Normal_puzzel_puzzelstukjes_fusie_handen

VOS/ABB heeft bezwaar aangetekend bij het college van burgemeesters en wethouders tegen de op handen zijnde fusie van de middelbare scholen in Terneuzen. De fusie is omstreden omdat daarmee het openbaar onderwijs uit de regio Zeeuws-Vlaanderen verdwijnt, terwijl de keuze hiervoor grondwettelijk is vastgelegd. Dit meldt PZC.

De gemeenteraad van Terneuzen was in mei akkoord gegaan met de fusie tussen de openbare Stedelijke Scholengemeenschap De Rede en het christelijke Zeldenrust-Stelantcollege. De fusie is nodig om het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen levensvatbaar te laten blijven. De school gaat na de fusie verder met een christelijke identiteit, waarbij vastgelegd is dat de algemene toegankelijkheid voor leerlingen en docenten blijft bestaan op de fusieschool.
 
VOS/ABB had al eerder er in een brief aan de gemeenteraad op aangedrongen om de fusie niet door te laten gaan. In de Grondwet staat namelijk dat openbaar onderwijs altijd voorhanden moet zijn. In Nederland is het nog niet eerder gebeurd dat in een groot gebied als Zeeuws-Vlaanderen geen openbaar onderwijs beschikbaar was. Terneuzen legde deze bezwaren naast zich neer vanuit het standpunt dat het nu belangrijker is dat het voortgezet onderwijs voor de regio blijft behouden, onder welke vlag dan ook.
 
VOS/ABB maakt er nu een principieel punt van en heeft daarom officieel bezwaar gemaakt bij het college van B en W. VOS/ABB-beleidsadviseur Ronald Bloemers geeft aan dat ze in gesprek zijn en dat er eerst wordt afgewacht wat daaruit komt. Volgens PSZ dreigt VOS/ABB ook met een kort geding.
 
Betrokkenen gaan ervanuit dat de fusie op 1 augustus doorgaat. “Alles is rond. Er is geen weg meer terug."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids