Normal_politiebordje._politie

In verband met het opruien en het aanzetten tot geweld door scholieren in Terneuzen heeft de burgemeester donderdag een samenscholingsverbod uitgevaardigd. De schoolleidingen van het Lodewijk College, Scalda en de Sprong hebben een brief gestuurd aan de leerlingen en ouders. Dit meldt de politie. 

Dinsdag en woensdag was een grote groep jongeren op straat te vinden omdat er via social media werd opgeroepen om met elkaar de confrontatie aan te gaan. De politie heeft ingegrepen om escalatie te voorkomen. De politie constateert dat opruiing en aanzetten tot samenscholing en geweld blijft aanhouden.

“Dit gedrag wordt niet getolereerd. Om dit te voorkomen en aan te pakken heeft de lokale driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie (OM), in samenspraak met het Lodewijk College, tot enkele maatregelen besloten”, zo schrijft de burgemeester. Sinds donderdag 10 oktober 16.00 uur is er een officieel samenscholingsverbod ingesteld, voor de duur van een week. Alle leerlingen van het Lodewijk College en Scalda hebben hierover uitleg gekregen van de directie en politie.

Politie treedt op

De politie blijft zichtbaar en onzichtbaar actief, online en offline. Zij treedt op tegen het aanzetten van opruiing en vechtpartijen omdat dit strafbaar is. Hier staan serieuze consequenties tegenover. Personen die zich hieraan schuldig maken, lopen het risico te worden aangehouden. Wij zijn telefoon gebruikt bij het aanzetten tot vechtpartijen of deze gebruikt om vechtpartijen te filmen, raakt deze kwijt. De telefoon wordt in beslag genomen door de politie.

Een week van kracht

Het samenscholingsverbod geldt van 10 oktober 2019 16.00 uur tot 17 oktober 2019 voor de kern van Terneuzen. Scholieren mogen niet met meerdere mensen bij elkaar staan. Dit is dan strafbaar en bij overtreding worden forse boetes uitgedeeld. De straffen worden hoger dan normaal. Scholen kunnen eventueel overgaan tot schorsing. Wie aanzet of deelneemt aan een vechtpartij kan een huisbezoek van de politie verwachten. 

Door: Nationale Onderwijsgids