Normal_examen__rekenen__rekentoets__leerlingen__eindexamen

Afgelopen maandagochtend waren de ministers Van Engelshoven en Slob op bezoek bij het College voor Toetsen en Examens. Dit meldt het CvTE.

Pieter Hendrikse, collegevoorzitter: “Het was een nuttige en mooie maandagochtend! Een bont palet aan invalshoeken die ons werk sieren, werd gebruikt om de ministers kennis te laten maken met de medewerkers en hun taken.”

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs gaf aan veel respect te hebben voor wat het College voor Toetsen en Examens doet en hij vond de presentaties getuigen van de kwaliteit die ermee gepaard gaat. Hij raadde aan om vanuit die kwaliteit de dialoog met het veld te voeren. Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, voegde eraan toe onder de indruk te zijn van de grote hoeveelheid docenten die betrokken is bij het maken van de centrale examens en toetsen van het CvTE. Zo dragen 1400 docenten rechtstreeks bij aan het ontwikkelen en vaststellen van de centrale examens voor voortgezet onderwijs.

Een zinvolle ontmoeting die werd afgesloten met de overhandiging van het boek 150 jaar staatsexamens VO. De oudste tak aan de CvTE-boom.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids