Normal_african-american-high-school-teenage-studentsolder-2022-10-04-23-10-25-utc

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft aangekondigd een werkbezoek te brengen aan "T is for Tech" in Amersfoort. Dit bezoek, gepland op 26 september, staat in het teken van het versterken van Sterk Techniekonderwijs (STO) in de regio. Het ministerie heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in technisch en duurzaam vmbo-onderwijs en zal dit initiatief ook voor de periode 2025 tot 2029 vervolgen. Dit meldt T is for Tech.

De ambtenaren van OCW, waaronder beleidsmedewerkers en juristen die betrokken zijn bij Sterk Techniekonderwijs, komen naar T is for Tech om een beter beeld te krijgen van de praktijk. Bovendien wil OCW ook beleidsmedewerkers en juristen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ&K) betrekken bij dit werkbezoek.

Inzicht bieden

Het werkbezoek heeft als voornaamste doel de ambtenaren van het ministerie inzicht te geven in de tastbare resultaten van Sterk Techniekonderwijs, zowel op scholen als onder leerlingen en in het bedrijfsleven. Daarnaast wil het werkbezoek succesverhalen delen en lessen benadrukken die zijn geleerd uit vruchtbare samenwerkingen tussen vmbo-scholen, primair onderwijs, het bedrijfsleven en het mbo.
 
Het programma biedt tevens de gelegenheid om te begrijpen hoe STO stevig verankerd is in de lokale context en hoe de regio haar plannen en behoeften voor de komende jaren, van 2025 tot 2029, vormgeeft.

Samenwerking

Het ministerie van OCW begint hun werkbezoek in T is for Tech, waarbij de nadruk ligt op de regionale samenwerking tussen scholen (po/vmbo) en het bedrijfsleven. Het programma omvat onder andere:
  • Over het project "T is for Tech".
  • Inzicht in hoe scholen samenwerken in de regio.
  • Bezoeken aan leerlingen en gesprekken met docenten.
  • Ontmoetingen met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.
  • Verkenning van de toekomstplannen van "T is for Tech".
Het werkbezoek benadrukt het belang van technisch onderwijs en de rol van Sterk Techniekonderwijs in het voorbereiden van de jeugd op technologische uitdagingen en kansen in de toekomst.
 
Door: Nationale Onderwijsgids