Normal_vo__docent__voortgezet_onderwijs__uitleg__helpen__onderwijzer

Er zijn grote verschillen tussen scholen in het percentage vmbo'ers dat doorstroomt naar het havo. Rog (CDA) vraagt minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) naar een verklaring. Dit meldt de Tweede Kamer.

Op sommige scholen gaat geen enkele vmbo'er na het behalen van het diploma naar het havo. Terwijl bij andere onderwijsinstellingen de helft tot driekwart van de leerlingen doorstroomt. Dit blijkt uit gegevens van Scholen op de kaart.
 
Leerlingen moeten in gelijke gevallen dezelfde kans krijgen om van het vmbo naar het havo te gaan, benadrukt Rog. Hij denkt dat sommige scholen het doorstromen ontmoedigen, omdat ze vrezen dat dit hun resultaten negatief beïnvloedt.
 
84 procent van de scholen houdt zich aan de doorstroomcode, benadrukt Slob. Leerlingen met een gemiddeld examencijfer van 6,8 of hoger mogen op basis van hun vmbo-diploma naar havo 4. Scholen die toch aanvullende eisen stellen, worden daarop aangesproken. Slob is bezig met het vastleggen van het doorstroomrecht in de wet.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids