Normal_po__leerlingen__uitleg__klas__schoolbord

Vanaf begin november start de nieuwe campagne van de website Scholenopdekaart.nl voor ouders. Op Scholenopdekaart.nl staan alle cijfermatige gegevens van scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook kunnen scholen zichzelf presenteren met unieke content over de school. Zo kunnen ouders zich gericht oriënteren in hun zoektocht naar een geschikte school voor hun kind. Dit meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

Aan de hand van een twintigtal zogenoemde indicatoren, zoals examencijfers, onderwijstijd en tevredenheid, kan gekeken worden hoe de scholen presteren. De jaarlijkse resultaten, zoals examenresultaten en doorstroom naar vervolgopleidingen, worden afgezet tegen een landelijke vergelijkingsgroep. Scholen schrijven zelf de toelichting bij deze cijfers om de bezoekers te helpen de gegevens te duiden. Ook andere onderwerpen zoals tevredenheid van ouders en leerlingen, veiligheid en schooltijden komen aan bod.
 
Via de website van de Nationale Onderwijsgids kan eenvoudig gezocht worden naar een geschikte school. Onder het kopje Zoek en vergelijk scholen op de secties basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen verschillende zoektermen ingevuld worden, waarna de bezoeker wordt doorgelinkt naar de informatie van Scholenopdekaart.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids