Dorpsschool of leerfabriek: omvang school niet van invloed op prestaties

Er is in het primair en voortgezet onderwijs geen verband tussen de omvang van een bestuur en het aantal leerlingen per school of vestiging. Ook is er geen verband te zien tussen schaal en prestaties, aldus minister Slob (Onderwijs) in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Dorpsschool of leerfabriek?’. Dit meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). 

“Er bestaan grote besturen met kleine scholen of kleinere besturen met middelgrote of grote scholen. Daarmee is voor mij grootte van het bestuur geen relevante maatstaf voor de beleving van schaal”, schrijft de minister in zijn brief.

Onderwijskwaliteit

In het onderzoek wordt ook geconcludeerd dat er geen sterk bewijs is voor een verband tussen de schaalgrootte (van zowel school als bestuur) en schoolprestaties. Daarnaast heeft het aantal leerlingen geen invloed op hoeveel inspraak leerlingen en leraren hebben. Ook bestaat er geen verband tussen schaalgrootte en een gevarieerd onderwijsaanbod.

Wel laat het onderzoek zien dat er een relatie is tussen schaalgrootte (van zowel school als bestuur) en professionalisering. Op grote scholen of scholen met grote besturen zijn er bijvoorbeeld vaker interne begeleiders of zorgcoördinatoren.

Door: Nationale Onderwijsgids