Normal_kapstok_school_kleuterklas_jassen_rugzak

Leerlingen geven hun basisschool gemiddeld een rapportcijfer van 8,2 en geven hiermee aan tevreden te zijn over hun school. Dit blijkt cijfers van de website Scholenopdekaart.nl. Ouders kunnen op deze website alle  cijfermatige gegevens van scholen in het primair en voortgezet onderwijs raadplegen. Ook kunnen scholen zichzelf presenteren met unieke content over de school. Dit meldt PO-Raad.

Aan de hand van een twintigtal zogenoemde indicatoren, zoals examencijfers, onderwijstijd en tevredenheid, kan gekeken worden hoe de scholen presteren. De jaarlijkse resultaten, zoals examenresultaten en doorstroom naar vervolgopleidingen, worden afgezet tegen een landelijke vergelijkingsgroep. Scholen schrijven zelf de toelichting bij deze cijfers om de bezoekers te helpen de gegevens te duiden. Ook andere onderwerpen zoals tevredenheid van ouders en leerlingen, veiligheid en schooltijden komen aan bod. 
 
Volgens Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad, wordt het voor scholen “steeds belangrijker om zich te laten zien, om hun verhaal te vertellen en hierover met ouders te communiceren’’. Via de website kunnen scholen bijvoorbeeld een extra toelichting geven op de eindtoetsscores van leerlingen in groep 8. Hiermee kunnen ze de beeldvorming op basis van slechts de kale cijfertjes bijsturen en compenseren. Vorige week publiceerde RTL Nieuws weer haar jaarlijkse rankinglijst van scholen. Hierop volgden vele verontwaardigde reacties van scholen en ouders
 
Vandaag is een campagne gestart om scholenopdekaart.nl extra onder de aandacht te brengen. Het blijkt vanaf januari nu ook mogelijk voor scholen om de schoolgids via scholenopdekaart.nl te maken, waardoor alle gegevens slechts in één systeem hoeven te worden ingevuld.
 
Via de website van de Nationale Onderwijsgids kan eenvoudig gezocht worden naar een geschikte school. Onder het kopje Zoek en vergelijk scholen op de secties basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs kunnen verschillende zoektermen ingevuld worden, waarna de bezoeker wordt doorgelinkt naar de informatie van Scholenopdekaart.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids