Eindtoets-ranking maakt ouders en scholen boos

Net zoals voorgaande jaren publiceerde het RTL Nieuws vorige week weer haar jaarlijkse rankinglijst van scholen op basis van de eindtoetsscores van leerlingen in groep 8. Traditiegetrouw volgde daarop vele verontwaardigde reacties van scholen en ouders. Dit meldt de PO Raad.

De critici vallen met name over het feit dat de ranking is gebaseerd op de gemiddelde scores die de afgelopen drie jaar op de eindtoets is gehaald. Ook al houdt RTL rekening met de leerlingpopulatie van de school en het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen, de critici menen dat de ranking niet representatief is voor alle klassen. Ook kunnen scholen die dit jaar een goede score hebben gehaald, het gemiddelde onderuit gehaald zien worden door slechte scores uit het verleden.

Verscheidene scholen melden zich ieder jaar bij de PO-Raad met zorgen over de negatieve beeldvorming. Een negatief beeld kan een school leerlingen kosten, en bovendien gaat een eindtoets draaien om de ranking in plaats van de leerlingen. De PO-Raad is van mening dat het gemiddelde cijfer op de eindtoets absoluut geen geschikte manier is om een school op te beoordelen. De ranking zorgt voor een eendimensionale beandering van het onderwijs, zo stelt zij, die met name scholen met een zwaardere populatie tekort doet. De PO-Raad raadt scholen aan om een toelichting te geven op ‘Scholen op de kaart’, zodat ouders kunnen zien in welke context ze de eindtoetsscore moeten plaatsen.

De PO-Raad vindt dat het nu aan de scholen en hun besturen is om in actie te komen. Een sterke sector kan immers zelf laten zien hoe ze de regie heeft op onderwijskwaliteit. Het verhaal achter de cijfers moet ten aller tijden centraal blijven staan.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids