Normal_kid-exploring-nature-2021-08-29-03-28-54-utc

De nieuwe eindtoets voor het basisonderwijs bevat geen vragen meer over aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Alleen rekenen, taal- en leesvaardigheid zal nog worden getoetst. Het is werkelijk onvoorstelbaar dat dit het geval is in tijden van klimaatverandering en teloorgang van biodiversiteit. Wat moeten we concluderen? De aarde vergaat, maar gelukkig kunnen de kinderen straks wel uitrekenen wanneer. Dit vertelt Vincent van der Veen van IVN Natuureducatie.

Als IVN Natuureducatie vinden we het onverteerbaar dat het onderwijs deze kant opgaat. Er is maar liefst zes keer meer aandacht voor rekenen en taal dan voor natuur. En dat terwijl driekwart van de ouders, zo blijkt uit onderzoek, natuuronderwijs net zo belangrijk vindt als rekenen en taal. 

Natuurvaardigheid

Natuurlijk is reken- en taalvaardigheid belangrijk, maar ook aan de natuurvaardigheid van veel kinderen valt flink wat aan te merken. Inmiddels weet 85 procent van de kinderen niet meer hoe een van de meest voorkomende vogels, de huismus, eruit ziet. Bizar gewoon. En dat terwijl het herkennen van veel voorkomende plant- en diersoorten ook een kerndoel van het basisonderwijs is. 
 
Het is hoog tijd dat er iets gaat veranderen in het onderwijs. Dat is echt niet meer van deze tijd. In deze periode van klimaatverandering en biodiversiteitscrisis lijkt ons een onderwijssysteem met een eenzijdige focus op rekenen en taal zelf een fossiel geworden. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids