Normal_jet__bussemaker

Bij het wetsvoorstel over de pseudonimisering van leerlinggegevens heeft minister Bussemaker van Onderwijs in een rapport gereageerd op een advies van de Raad van State. Daarin staat dat scholen zelf moeten zorgen voor het waarborgen van de privacy van leerlingen. Dat meldt VOS/ABB.

Volgens de Raad van State biedt het wetsvoorstel niet genoeg duidelijkheid over aanvullende persoonsgegevens die gebruikt mogen worden in combinatie met het pseudoniem/ketenID. Voor uitgeverijen is het als gevolg daarvan bijvoorbeeld toch mogelijk om de identiteit van leerlingen te achterhalen.
Het advies van de Raad van State is dan ook om de aanvullende gegevens vast te stellen die mogen worden verstrekt op het niveau van een algemene maatregel van bestuur.

Volgens Bussemaker zijn extra voorwaarden nog niet nodig, maar is het wel van belang om helderheid te verkrijgen. Mocht in de toekomst  blijken dat er ontwikkelingen gaande zijn waarvoor wel extra voorwaarden nodig zijn, dan kan dat volgens Bussemaker alsnog. De minister voegt daaraan toe dat de verantwoordelijkheid "voor een goede omgang met en bescherming van persoonsgegevens van onderwijsdeelnemer"’ bij het onderwijs zelf ligt.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids