Logo_rocva

Na het succes van vorig jaar is maandag 17 maart a.s. de tweede editie van TEday in NEMO. Er komen zo’n achthonderd leerlingen uit het voortgezet onderwijs naar de Techniek Experience Day in NEMO, om zich al doende middels workshops, experimenten en demonstraties te oriënteren op beroepsopleidingen in de techniek. 

TEday is een samenwerking van het ROC van Amsterdam met Science Center NEMO, Masterplan Techniek Amsterdam en diverse bedrijven en relaties uit de techniekbranche. Doel is om meer jongeren te enthousiasmeren voor de techniekbranche.

Tijdens de TEday wordt onder andere de BètaMentality ingezet: een model dat jongeren in betatypes indeelt, daardoor kunnen zij gericht worden voorgelicht. Elke leerling weet na TEday precies welk Bètatype hij of zij is. Er wordt afgesloten met een besloten netwerkbijeenkomst van Masterplan Techniek Amsterdam voor bedrijven, scholen en Vrienden van Masterplan Techniek. 

Masterplan Techniek

Werkgevers en het ROC van Amsterdam gaan een verbinding aan en realiseren samen een ‘Opleidingshuis Mobiliteitstechniek’. Het komende schooljaar starten drie pilotklassen mobiliteitstechniek, waarbij de kern is dat het onderwijs vorm krijgt en bestuurd wordt door bedrijfsleven en onderwijs samen. Daarvoor is een Techniekteam gevormd, met Leermeesters en het ROC van Amsterdam. De partijen dragen zo samen zorg voor voldoende gekwalificeerd personeel.

Bredero Beroepscollege, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en het Mundus college starten 1 augustus 2014 met één entreeopleiding voor de technische sectoren in Amsterdam. Deze komt op het voormalig Storkterrein (‘De Overkant’) in Amsterdam Noord. 
Leerlingen van acht Amsterdamse vmbo-t scholen volgen komend schooljaar onderwijsprojecten binnen de Technologieroute. De inhoud van deze projecten wordt verzorgd door het ROC van Amsterdam en het Amsterdamse bedrijfsleven. Deze leerervaring ondersteunt leerlingen bij de keuze voor een interessante en perspectiefrijke technische mbo-opleiding. 
 
© Nationale Onderwijsgids