Alcohol, leeftijdsgrens, drank

AMSTERDAM (Novum) - Jongeren worden de laatste jaren vaker geconfronteerd met alcoholreclames. Dat stelt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP dinsdag in reactie op een analyse van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (Stiva) en het Nederlandse marketingcentrum voor televisiereclame SPOT.

SPOT en Stiva, waarin producenten en importeurs van alcoholische dranken zijn verenigd, concluderen dat jongeren de afgelopen tien jaar steeds minder alcoholreclames op televisie zien. De afname onder 12- tot 17-jarigen zou veertig procent zijn onder 6- tot 11- jarigen 67 procent.

STAP is het niet eens met de conclusie van het onderzoek. Gezien over tien jaar kloppen de cijfers wel, zegt STAP-onderzoeker Avalon de Bruijn, maar volgens hem worden jongeren de laatste jaren juist meer geconfronteerd met alcoholreclames. Als wordt gekeken naar de jaren 2008 tot 2012, blijkt dat onder de ‘meest kwetsbare’ jongeren, die van 12 tot en met 17 jaar, sprake is van een toename van bijna 38 procent, stelt De Bruijn. Ook andere leeftijdsgroepen worden volgens hem vaker blootgesteld aan alcoholreclames.

Stiva en STAP voeren verschillende oorzaken aan voor de vermeende afname. Zo stellen zij dat het absolute aantal alcoholreclames is gedaald, en wordt er volgens hen niet meer geadverteerd op jongerenzenders, of rond programma's waar veel jongeren naar kijken.

Aanleiding voor het onderzoek waren Kamervragen van de SGP, ChristenUnie en SP over alcoholreclame op televisie. SPOT heeft de analyse uitgevoerd op basis van de cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

Voor STAP-onderzoeker De Bruijn is niet duidelijk welke onderzoeksmethode is gebruikt voor de analyse. STAP monitorde eerder in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid alle vormen van alcoholreclame en het bereik ervan bij jongeren in Nederland. De Bruijn wijst erop dat minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) de opdracht in 2011 heeft ingetrokken met als gevolg dat de gegevens niet meer objectief worden geanalyseerd. “Bovendien is deze data erg kostbaar, worden deze niet openbaar gemaakt door de alcoholindustrie en wij beschikken niet over de middelen om ze zelf aan te kopen.”

Stiva-directeur Peter de Wolf stelt dat een 12- tot 17-jarige tegenwoordig nog gemiddeld drie televisiereclames voor alcohol per week ziet. “Uitgangspunt bij zelfregulering van alcoholreclame is dat het onmogelijk is om alle minderjarigen te vrijwaren van het zien van alcoholreclame. Wel mag redelijkerwijs van de alcoholbranche verwacht worden dat er een significant verschil te zien is tussen de mate waarin volwassenen en minderjarigen bereikt worden. Dat is dus het geval”.