Normal_9674

UTRECHT - Een commissie van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de onderwijskwaliteitszorg van de Universiteit Utrecht positief beoordeeld. Op grond van dit advies kan de NVAO de universiteit het keurmerk ‘instellingstoets kwaliteitszorg' verlenen.

Ook voor de vijf onderdelen (visie, beleid, resultaten, verbeterbeleid en organisatie) krijgt de universiteit een positief oordeel. Volgens de commissie is er grote waardering voor de breed gedragen kwaliteitscultuur, het onderwijsmodel, de onderwijsinnovaties en vooral ook het feit dat alle lagen van de organisatie een hechte community vormen als het aankomt op waarde hechten aan onderwijs. Over ongeveer twee maanden verschijnt de schriftelijke rapportage van de commissie.

© Nationale Onderwijsgids