Normal_student-stress-cropped-shot-of-a-young-student-st-2022-10-06-03-13-22-utc

Afgelopen dinsdag presenteerde het kabinet de nieuwe Rijksbegroting en de Miljoenennota. In de eerste plaats neemt het kabinet ongeveer twee miljard euro aan maatregelen om de koopkracht te verbeteren en armoede te bestrijden. Dit meldt ISO.

Voor studenten bleef het koffertje echter mager gevuld. Studenten werden niet genoemd in de Miljoenennota en de onderwijskwaliteit dreigt te gaan lijden onder bezuinigingen. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Demi Janssen: "In de troonrede hoorden we hoopvolle woorden van de koning over de positieve invloed van onderwijs op gelijke kansen en bestaanszekerheid. Het is teleurstellend dat dit slechts bij mooie woorden blijft en dit niet in actie wordt omgezet.
 
Om kansenongelijkheid in de kern aan te pakken en de koopkracht van studenten te waarborgen, zijn meer investeringen nodig. Er zijn meerdere knoppen waaraan gedraaid moet worden, zoals het indammen van het collegegeld of een renteplafond van de studielening."

Hogescholen

De hogescholen zullen komend jaar maar liefst 188 miljoen euro moeten inleveren. Door de verwachte afname van het aantal hbo-studenten zal de gemiddelde uitgave per student echter stijgen. In plaats van 8800 euro, heeft de hogeschool nu 9700 euro per student beschikbaar. Demi Janssen: "De stijging van de uitgaven per hbo-student lijkt mooi, maar heeft wel de kanttekening dat het om een verwachte daling van het aantal hbo-studenten gaat. In feite wordt er nog steeds flink bezuinigd op het hoger beroepsonderwijs, maar moet de daadwerkelijke impact nog worden afgewacht."

Universiteiten

Waar bezuinigingen in het hbo niet voelbaar lijken, is dit in het wetenschappelijk onderwijs (wo) een ander verhaal. Universiteiten moeten het met 52 miljoen euro minder doen én krijgen waarschijnlijk te maken met een toename van studenten. Daardoor zal de universiteit naar verwachting honderd euro minder per student uit kunnen geven. In combinatie met de inflatie van afgelopen jaar zal dit zeker gevoeld worden.
 
"Universiteiten hebben het geld juist hard nodig om te investeren in de persoonlijke aandacht van studenten. Opleidingen zijn vaak massaal en de collegezalen tot de nok toe gevuld. Het is zorgelijk dat er per student nu juist minder geïnvesteerd zal worden, waardoor de onderwijskwaliteit en daarmee de studenten nog meer onder druk komen te staan," aldus Janssen. 

Koopkracht

Om de koopkracht van (oud-)studenten te verbeteren zijn meer maatregelen nodig. Daarom roept het ISO de politieke partijen op om in te zetten op het maximeren van het collegegeld en het instellen van een renteplafond op de studielening. Zo zal het wettelijk collegegeld in studiejaar 2024-2025 ruim 2500 euro zijn, waardoor de toegankelijkheid van het onderwijs in het geding komt.
 
Ook krijgen studenten na hun opleiding te kampen met een hoge studieschuld mét onzekere rente, waardoor zij met een 2-0 achterstand het volwassen leven betreden. Janssen: "De politiek kan, en moet nu voorkomen dat de kosten voor studenten nog verder stijgen. Daarom pleiten we voor het indammen van het collegegeld en een renteplafond zodat de koopkracht van álle studenten erop vooruitgaat. Zo krijgt Prinsjesdag toch nog een positieve draai voor studenten."
 
Door: Nationale Onderwijsgids