Ruim 3,3 miljoen euro voor onderzoeksprojecten binnen de NWA-routes

23 consortia gaan aan de slag met kleine interdisciplinaire onderzoeksprojecten die de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van NWA-routes moeten vergroten. Binnen de projecten is de gehele kennisketen vertegenwoordigd. Maatschappelijke organisaties, zowel publieke als private partijen, werken er nauw in samen. De projecten richten zich op een vernieuwend idee of op benutting van bestaande kennis. Dit meldt NWO.

De 23 projecten werken in teamverband ieder aan drie kleine projecten. Zij krijgen financiering binnen het programma Kleine projecten voor NWA-routes 2020 van de Nationale Wetenschapsagenda. NWA-routes stimuleren samensmelting van wetenschap en maatschappij. Zij zorgen voor meer betrokkenheid van de hele kennisketen, brengen relevante consortiapartners samen en bewerkstelligen kennisbenutting. Met de financiering in deze ronde is in totaal ruim 3,3 miljoen euro gemoeid.
 
Alle NWA-routes konden in deze ronde aanvragen indienen samen met onderzoekers uit het wetenschapsveld. Selectie van de voorgestelde subprojecten geschiedde na brede consultatie van de achterban, soms via open uitvraag op websites van routes, soms via een gerichte e-mailcampagne. Deze kleine projecten gaan bijdragen aan relevante vraagstukken voor de route.
 
Ook worden er in de projecten nieuwe en onverwachte verbindingen gelegd tussen disciplines, organisaties en onderzoeksvelden. Zo werkt Ouwehands Dierenpark nauw samen met Wageningen University & Research en de Rijksuniversiteit Groningen om te onderzoeken wat de rol van het strategisch negeren van informatie over duurzaamheid, gezondheid en dierenwelzijn in consumentengedrag teweeg brengt. Een ander project, over sociaal contactarme tijden door corona, zoekt naar oplossingen om beter samen te werken en conflicten te voorkomen. Hierbij richten zij zich op cybercriminaliteit, re-integratie van gevangenen en regulering van internetplatforms.
 

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
 
Door: Nationale Onderwijsgids