Bob Rijkers benoemd tot hoogleraar Politieke Economie Universiteit Utrecht

Met ingang van 1 november 2022 is Bob Rijkers benoemd tot hoogleraar Politieke Economie aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.). Rijkers zal voor een periode van vijf jaar als deeltijdhoogleraar in dienst treden van de Universiteit Utrecht en dit combineren met zijn huidige functie als Senior Economist bij de Development Research Group van de Wereldbank. Dat meldt de Universiteit Utrecht. 

Bob Rijkers studeerde aan de Universiteit Utrecht (B.A. in Science and Social Sciences, 2003) en aan Oxford University (M.Phil in Economics, 2005, en D.Phil in Economics, 2008). Hij werkt sinds 2007 bij de Wereldbank en is momenteel Senior Economist bij de Development Research Group (sinds 2016). Rijkers interesse gaat uit naar politieke economie, handel en arbeidsmarktvraagstukken. Zijn werk op het gebied van corruptie, elite capture, schokken, democratisering en arbeidsmarkten heeft grote impact, zowel vanuit een beleidsontwikkelingsperspectief als vanuit academisch perspectief.

Voelt als thuiskomen 

"Hoogleraar worden bij de Utrecht University School of Economics voelt als thuiskomen," zegt Bob Rijkers. "Het is een nieuw begin, maar voelt ook heel vertrouwd: Ik heb twintig jaar geleden (van 2000 tot 2003) zelf drie jaar op de internationale campus gewoond toen ik aan University College Utrecht studeerde, dus is het erg bijzonder om nu de kans te krijgen les te geven op precies dezelfde plek waar ik ooit in de collegebanken zat."

Onderzoeksprojecten met maatschappelijke impact 

"De focus in het onderzoek van U.S.E. spreekt me enorm aan. Ik hoop bij te kunnen dragen aan onderzoeksprojecten die maatschappelijke impact hebben en denk dat de leerstoel Political Economy daar bij uitstek geschikt voor is. Politiek-economische analyse helpt niet alleen met het identificeren van oplossingen voor economische vraagstukken, maar ook hoe die gerealiseerd kunnen worden. Ik ben U.S.E. ook erg dankbaar dat ze mij de kans geeft om mijn werk als hoogleraar te combineren met mijn werk bij de Wereldbank."

Rijkers zal zich bij U.S.E. bezighouden met onderwerpen als (duurzame) economische ontwikkeling, ongelijkheid en gedeelde welvaart, ontwikkeling van de private sector, arbeidsmarktvraagstukken en de aanpak van corruptie. Hij gaat ook lesgeven en zal zich bezighouden met de begeleiding van promovendi, samenwerken met junior-medewerkers en de (inter)nationale zichtbaarheid en impact van U.S.E. bevorderen.

"Ik kijk uit naar een lange en vruchtbare periode van samenwerking en interactie met Bob Rijkers en collega's in de komende jaren," zegt prof. dr. Charles van Marrewijk, departementshoofd van U.S.E..

Economische ontwikkeling 

De leerstoel Politieke Economie van U.S.E. past in recente ontwikkelingen: een focus op het doen van onderzoek dat analyseert hoe politieke factoren economische uitkomsten mede bepalen, in het bijzonder op het gebied van economische ontwikkeling en met gebruikmaking van moderne methodologische instrumenten. Bovendien verzorgt de leerstoel bachelor-, master- en postdoctoraal onderwijs over politieke economie in brede zin, met inbegrip van de studie van productie en handel in relatie tot instituties, recht en bestuur.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Universiteit Utrecht